Album: Sài Gòn by OPPO Reno3

Góc nhỏ Sài Gòn khác biệt qua hệ thống 4 camera sau với cảm biến chính 48MP, ống kính tele 13MP, camera góc siêu rộng 8MP và cảm biến đơn sắc 2MP từ OPPO Reno3.

Sài Gòn by OPPO Reno3

Đã cập nhật 10/8/20
2366  
2367  
2368  
2369  
2370  
2371  
2372  
2373  
2374  
2375  
2376  
2377  
2378  
2379  
2380  
Đang đọc......
Đang đọc......
Ollie I
Góc nhỏ Sài Gòn khác biệt qua hệ thống 4 camera sau với cảm biến chính 48MP, ống kính tele 13MP, camera góc siêu rộng 8MP và cảm biến đơn sắc 2MP từ OPPO Reno3.