Album: Tổng hợp sự kiện Offline Ofans tại Ngày Hội Xanh - Cần Thơ (22/11/2015)

Đây là hình ảnh sự kiện Offline Ofans tại Ngày Hội Xanh - Cần Thơ (22/11/2015) được tổ chức tại Đại Học Cần Thơ, tham gia các hoạt động dành riêng cho cộng đồng Ofans các bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm những dòng sản phẩm mới, bên cạnh đó các bạn sẽ có cơ hội được giao lưu gặp gỡ các bạn Ofans khác.

Tổng hợp sự kiện Offline Ofans tại Ngày Hội Xanh - Cần Thơ (22/11/2015)

Đã cập nhật 24/11/15
1674  
1675  
1676  
1677  
1678  
1679  
1680  
1681  
1682  
1683  
1684  
1685  
1686  
1687  
1688  
1689  
1690  
1691  
1692  
1693  
Đang đọc......
Đang đọc......
Ollie I
Đây là hình ảnh sự kiện Offline Ofans tại Ngày Hội Xanh - Cần Thơ (22/11/2015) được tổ chức tại Đại Học Cần Thơ, tham gia các hoạt động dành riêng cho cộng đồng Ofans các bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm những dòng sản phẩm mới, bên cạnh đó các bạn sẽ có cơ hội được giao lưu gặp gỡ các bạn Ofans khác.

Tác vụ