Album: Tổng hợp sự kiện Offline Ofans tại Ngày Hội Xanh - Cần Thơ (22/11/2015)

Đây là hình ảnh sự kiện Offline Ofans tại Ngày Hội Xanh - Cần Thơ (22/11/2015) được tổ chức tại Đại Học Cần Thơ, tham gia các hoạt động dành riêng cho cộng đồng Ofans các bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm những dòng sản phẩm mới, bên cạnh đó các bạn sẽ có cơ hội được giao lưu gặp gỡ các bạn Ofans khác.

Tổng hợp sự kiện Offline Ofans tại Ngày Hội Xanh - Cần Thơ (22/11/2015)

Đã cập nhật 24/11/15
1694  
1695  
1696  
1697  
1698  
1699  
1700  
1701  
1702  
1703  
1704  
1705  
1706  
Đang đọc......
Đang đọc......
Ollie I
Đây là hình ảnh sự kiện Offline Ofans tại Ngày Hội Xanh - Cần Thơ (22/11/2015) được tổ chức tại Đại Học Cần Thơ, tham gia các hoạt động dành riêng cho cộng đồng Ofans các bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm những dòng sản phẩm mới, bên cạnh đó các bạn sẽ có cơ hội được giao lưu gặp gỡ các bạn Ofans khác.

Tác vụ