Album: Top 20 Ảnh Ánh Sáng

Sau khi tổng kết hơn 300 lượt ảnh dự thi, và đây là những tác phẩm có bố cục hoàn hảo nhất lọt vào vòng trong.<br /> <br /> Chi tiết cuộc thi xem tại: https://www.facebook.com/groups/OPPOVietNamPhotography/permalink/464732887030865/<br /> <br /> OPPO VietNam Photography là nơi các bạn chia sẻ cũng như sinh hoạt về chủ đề nhiếp ảnh. Groups luôn khuyến khích các bạn đăng ảnh sinh hoạt với tinh thần vui vẻ.

Top 20 Ảnh Ánh Sáng

Đã cập nhật 28/9/15
1649  
1650  
1651  
1652  
1653  
1654  
1655  
1656  
1657  
1658  
1659  
1660  
1661  
1662  
1663  
1664  
1665  
1666  
1667  
1668  
Đang đọc......
Đang đọc......
Ollie I
Sau khi tổng kết hơn 300 lượt ảnh dự thi, và đây là những tác phẩm có bố cục hoàn hảo nhất lọt vào vòng trong.

Chi tiết cuộc thi xem tại: https://www.facebook.com/groups/OPPOVietNamPhotography/permalink/464732887030865/

OPPO VietNam Photography là nơi các bạn chia sẻ cũng như sinh hoạt về chủ đề nhiếp ảnh. Groups luôn khuyến khích các bạn đăng ảnh sinh hoạt với tinh thần vui vẻ.
  1. Nguyen minh thuat thích bài này.