Album: Top 20 Ảnh Bố Cục

Sau khi tổng kết hơn 300 lượt ảnh dự thi, và đây là những tác phẩm có bố cục hoàn hảo nhất lọt vào vòng trong.<br /> <br /> Chi tiết cuộc thi xem tại: https://www.facebook.com/groups/OPPOVietNamPhotography/permalink/464732887030865/<br /> <br /> OPPO VietNam Photography là nơi các bạn chia sẻ cũng như sinh hoạt về chủ đề nhiếp ảnh. Groups luôn khuyến khích các bạn đăng ảnh sinh hoạt với tinh thần vui vẻ.

Top 20 Ảnh Bố Cục

Đã cập nhật 28/9/15
1629  
1630  
1631  
1632  
1633  
1634  
1635  
1636  
1637  
1638  
1639  
1640  
1641  
1642  
1643  
1644  
1645  
1646  
1647  
1648  
Đang đọc......
Đang đọc......
Ollie I
Sau khi tổng kết hơn 300 lượt ảnh dự thi, và đây là những tác phẩm có bố cục hoàn hảo nhất lọt vào vòng trong.

Chi tiết cuộc thi xem tại: https://www.facebook.com/groups/OPPOVietNamPhotography/permalink/464732887030865/

OPPO VietNam Photography là nơi các bạn chia sẻ cũng như sinh hoạt về chủ đề nhiếp ảnh. Groups luôn khuyến khích các bạn đăng ảnh sinh hoạt với tinh thần vui vẻ.