Share this photo with your friends.

Ngày hội Ofans 2015 tại Cần Thơ - 26/07/2015 Tổ chức tại: Khách Sạn Mường Thanh, Cần Thơ