Share this photo with your friends.

Offline Hồ Chí Minh tại công viên tao đàn và cùng trải nghiệm rạp chiếu phim OPPO Cinema - 30/08