Share this photo with your friends.

Khung cảnh Sài Gòn về đêm lung linh nhìn từ trên cao được chụp bởi OPPO R5 Facebook: https://www.facebook.com/sang.ilu.7 Flickr: https://www.flickr.com/photos/124618853@N07/