Share this photo with your friends.

Sau khi tổng kết hơn 300 lượt ảnh dự thi, và đây là những tác phẩm có bố cục hoàn hảo nhất lọt vào vòng trong. Chi tiết cuộc thi xem tại: https://www.facebook.com/groups/OPPOVietNamPhotography/permalink/464732887030865/ OPPO VietNam Photography là nơi các bạn chia sẻ cũng như sinh hoạt về chủ đề nhiếp ảnh. Groups luôn khuyến khích các bạn đăng ảnh sinh hoạt với tinh thần vui vẻ.