Share this photo with your friends.

Đây là hình ảnh sự kiện Offline Ofans tại Ngày Hội Xanh - Cần Thơ (22/11/2015) được tổ chức tại Đại Học Cần Thơ, tham gia các hoạt động dành riêng cho cộng đồng Ofans các bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm những dòng sản phẩm mới, bên cạnh đó các bạn sẽ có cơ hội được giao lưu gặp gỡ các bạn Ofans khác.