leepark's Recent Activity

  1. leepark đã thích bài viết của ServiceClub3 trong chủ đề Dịch vụ CSKH Hỗ trợ kiểm tra ngày kích hoạt bảo hành tham khảo.

    Chào bạn, Ngày kích hoạt tham khảo IMEI 869356040453538 là 30-05-2020 nhé.

    8/7/20, 5:59 PM
  2. leepark đã trả lời vào chủ đề Dịch vụ CSKH Hỗ trợ kiểm tra ngày kích hoạt bảo hành tham khảo.

    Mod kiểm trả giúp imei :869356040453538. Thanks

    7/7/20, 4:00 PM