ServiceClub4's Recent Activity

  1. ServiceClub4 đã trả lời vào chủ đề Oppo F7 khi nào mới cập nhật colorOS6 vậy mn.

    Chào bạn Yêu cầu của khách hàng liên quan đến việc cập nhật hệ điều hành đang được Ad tích cực thu thập thông tin và phối hợp với bộ...

    11/12/19, 10:20 AM
  2. ServiceClub4 đã trả lời vào chủ đề OPPO F9 bị lỗi không thể nghe được nhạc 8D bằng tai nghe.

    - Dạ về bản cập nhật Beta ColorOS 6 có thể sẽ xảy ra một số lỗi nên sẽ cần sự phản hồi từ khách hàng để bên Ad ghi nhận + kiểm tra và...

    11/12/19, 10:15 AM