Permalink for Post #7

Chủ đề: Ai ngày nào cũng vào diễn đàn trên 10 lần thì vào điểm danh cuối tuần cái :D