Permalink for Post #5

Chủ đề: Hướng dẫn và Lưu ý các bạn NEWBIE định vọc OPPO JOY (định vọc thì nên đọc :))