Permalink for Post #1

Chủ đề: máy tính nhận r2001 rồi tắt .vui lòng giúp đỡ em với ạ