Permalink for Post #1

Chủ đề: Có ai biết đây là lỗi do ứng dụng hay do máy ko?