Permalink for Post #2

Chủ đề: Có ai biết đây là lỗi do ứng dụng hay do máy ko?