Permalink for Post #2

Chủ đề: Mình không hiểu tại sao sau khi cập nhật phần mềm lại lòi đâu ra mấy cái menu game