Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi loverswinter

 1. Anh_Có_Sao_Đâu
  Anh_Có_Sao_Đâu
  dạ vâng em đi offline buổi sáng a anh
  22/6/14
 2. loverswinter
  loverswinter
  ok hi, bữa đó phải vô ca trực nên ra về sớm, tiếc ko giao lưu được với mọi người.
  23/6/14
 3. Anh_Có_Sao_Đâu
  Anh_Có_Sao_Đâu
  dạ vâng bác cũng chơi 4rum à luôn chưa bác
  23/6/14
 4. loverswinter
  loverswinter
  có, tham gia luôn bên color os nữa
  23/6/14
 5. Anh_Có_Sao_Đâu
  Anh_Có_Sao_Đâu
  bên color e cũng chơi nhưng ít hơn
  23/6/14