Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phantom00123

 1. Anh_Có_Sao_Đâu
  Anh_Có_Sao_Đâu
  chuyện gì vậy anh
  2/9/14
 2. phantom00123
  phantom00123
  2/9/14
 3. Anh_Có_Sao_Đâu
  Anh_Có_Sao_Đâu
  dạ để em vào xem thử
  2/9/14
 4. Anh_Có_Sao_Đâu
  Anh_Có_Sao_Đâu
  anh cài CMW rồi tí mình quay lại Recovery gốc sau anh
  2/9/14