Cook ROM [PORT] Rom Xperia Z5 Lollipop

Thảo luận trong '[Joy] Root | ROMs & Firmwares'

Lượt xem: 12,302
  1. ggdangvandinhh

    ggdangvandinhh

    Tham gia ngày:
    11/1/16
    Bài viết:
    11
    Được Thích:
    1
    Tên máy:
    oppo R1001
    ROM có hao pin nhiều k, so với bản gốc thì ntn
     
  2. master_lam

    master_lam

    Tham gia ngày:
    31/3/16
    Bài viết:
    1
    Được Thích:
    0
    File updater-script trong ROM bị lỗi. Các bạn sửa nội dung của file đó như sau:

    ui_print(" ");
    ui_print("===================================");
    ui_print("| Rom Xperia Z5 For R1001 |");
    ui_print("| BY |");
    ui_print("| ---> HuynhVanHanCR <--- |");
    ui_print("| VUI LONG CHO FLASH ROM |");
    ui_print("| |");
    ui_print("===================================");
    show_progress(0.500000, 0);
    format("ext4", "EMMC", "emmc@android", "0", "/system");
    mount("ext4", "EMMC", "emmc@android", "/system");
    package_extract_dir("system", "/system");
    #symlink("Roboto-Bold.ttf", "/system/fonts/DroidSans-Bold.ttf");
    #symlink("Roboto-Regular.ttf", "/system/fonts/DroidSans.ttf");
    symlink("aee_aed", "/system/bin/debuggerd");
    symlink("mksh", "/system/bin/sh");
    symlink("toolbox", "/system/bin/cat", "/system/bin/chmod",
    "/system/bin/chown", "/system/bin/cmp", "/system/bin/cp",
    "/system/bin/date", "/system/bin/dd", "/system/bin/df",
    "/system/bin/dmesg", "/system/bin/du", "/system/bin/getevent",
    "/system/bin/getprop", "/system/bin/grep", "/system/bin/hd",
    "/system/bin/id", "/system/bin/ifconfig", "/system/bin/iftop",
    "/system/bin/insmod", "/system/bin/ioctl", "/system/bin/ionice",
    "/system/bin/kill", "/system/bin/ln", "/system/bin/log",
    "/system/bin/ls", "/system/bin/lsmod", "/system/bin/lsof",
    "/system/bin/md5", "/system/bin/mkdir", "/system/bin/mount",
    "/system/bin/mv", "/system/bin/nandread", "/system/bin/netstat",
    "/system/bin/newfs_msdos", "/system/bin/notify", "/system/bin/printenv",
    "/system/bin/ps", "/system/bin/reboot", "/system/bin/renice",
    "/system/bin/rm", "/system/bin/rmdir", "/system/bin/rmmod",
    "/system/bin/route", "/system/bin/schedtop", "/system/bin/sendevent",
    "/system/bin/setconsole", "/system/bin/setprop", "/system/bin/sleep",
    "/system/bin/smd", "/system/bin/start", "/system/bin/stop",
    "/system/bin/sync", "/system/bin/top", "/system/bin/touch",
    "/system/bin/umount", "/system/bin/uptime", "/system/bin/vmstat",
    "/system/bin/watchprops",
    "/system/bin/wipe");
    symlink("wlan_mt6582.ko", "/system/lib/modules/wlan.ko");
    ui_print("set_perm 1");
    set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0644, "/system");
    set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin");
    set_perm(0, 3003, 02750, "/system/bin/netcfg");
    set_perm(0, 3004, 02755, "/system/bin/ping");
    set_perm(0, 2000, 06750, "/system/bin/run-as");
    #set_perm(1002, 1002, 0440, "/system/etc/dbus.conf");
    set_perm(1014, 2000, 0550, "/system/etc/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks");
    set_perm(0, 2000, 0550, "/system/etc/init.goldfish.sh");
    set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0555, "/system/etc/ppp");
    ui_print("set_perm 2");
    set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0777, "/system/etc/init.d");
    #set_perm(1014, 2000, 0550, "/system/etc/wide-dhcpv6/dhcp6c.script");
    set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor");
    set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0644, "/system/vendor/lib");
    set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/lib");
    ui_print("set_perm 3");
    set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor/lib/drm");
    set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/lib/drm/libdrmwvmplugin.so");
    set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/xbin");
    set_perm(0, 1000, 0755, "/system/xbin/busybox");
    symlink("/system/xbin/busybox", "/system/bin/busybox");
    run_program("/system/xbin/busybox", "--install", "-s", "/system/xbin");
    ui_print("set_perm 4");
    set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/su");
    symlink("/system/xbin/su", "/system/bin/su");
    show_progress(0.200000, 0);
    show_progress(0.200000, 10);
    assert(package_extract_file("boot.img", "/tmp/boot.img"),
    write_raw_image("/tmp/boot.img", "bootimg"),
    delete("/tmp/boot.img"));
    show_progress(0.100000, 0);
    unmount("/system");
     
  3. Huỳnh_Văn_Hân_CR

    Huỳnh_Văn_Hân_CR

    Tham gia ngày:
    13/6/15
    Bài viết:
    245
    Được Thích:
    22
    Up vẫn lên bình thường mà bạn
     
  4. NguyenHoaiPhuc

    NguyenHoaiPhuc

    Tham gia ngày:
    16/4/16
    Bài viết:
    1
    Được Thích:
    0
    Sao mình không nhận được cuộc gọi đến bạn ơi?
     
  5. Pyyvn

    Pyyvn

    Tham gia ngày:
    15/4/16
    Bài viết:
    4
    Được Thích:
    0
    Đang up, không biết có lỗi gì không
     
  6. Pyyvn

    Pyyvn

    Tham gia ngày:
    15/4/16
    Bài viết:
    4
    Được Thích:
    0
    Rom mượt, ổn định. Ram free cao >300MB. Tốt hơn rom lúc trước nhiều nhưng vẫn bị lỗi khi di chuyển app, game vào thẻ SD thì khi tắt nguồn bật lại mấy cái game, app đó mất luôn. Mong khắc phục lỗi này
     
  7. ๖ۣۜHuy๖ۣۜHip

    ๖ۣۜHuy๖ۣۜHip

    Tham gia ngày:
    20/3/16
    Bài viết:
    80
    Được Thích:
    1
    Tên máy:
    Joy R1001
    Rom ngon ,pin tạm ổn, ok ,k có lỗi,
    Chạy game rất mượt
     
  8. haomin1999

    haomin1999

    Tham gia ngày:
    3/7/16
    Bài viết:
    2
    Được Thích:
    0
    OPPO joy 3 lm đc k
     
  9. ๖ۣۜHuy๖ۣۜHip

    ๖ۣۜHuy๖ۣۜHip

    Tham gia ngày:
    20/3/16
    Bài viết:
    80
    Được Thích:
    1
    Tên máy:
    Joy R1001
    Ko đc nhé bạn
    Bạn qua bên mục OPPO joy 3 mà kiếm rom nha
     
  10. HuyproHuyen

    HuyproHuyen

    Tham gia ngày:
    10/7/16
    Bài viết:
    12
    Được Thích:
    0
    Cái này joy 1001 được không vậy bạn