Poll Results: Các bạn đã test thấy rom này như thế nào :)

Members who voted for '=.=" tệ'