CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KIỆN GÓI BẢO HIỂM RƠI VỠ MÀN HÌNH OPPO VIỆT NAM


I/ SẢN PHẨM VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG:

Tất cả Điện thoại di động mới nhãn hiệu OPPO (Sau đây gọi chung là “Điện thoại”).

II/ NỘI DUNG GÓI BẢO HIỂM RƠI VỠ MÀN HÌNH:

 1. 1.Người được bảo hiểm

Khách hàng cuối cùng sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO có số IMEI đã được khai báo và cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm

 1. 2.Tài sản được bảo hiểm

Là màn hình điện thoại gắn liền với điện thoại di động nhãn hiệu OPPO có số IMEI, là số duy nhất trên toàn cầu liên quan đến điện thoại di động và được bảo hiểm theo khai báo của OPPO

 1. 3.Thời hạn và hiệu lực của gói bảo hiểm:

Gói bảo hiểm rơi vỡ màn hình có thời hạn là 1 năm (365 ngày) và bắt đầu có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày khách hàng mua điện thoại OPPO mới tại tất cả các cửa hàng được OPPO ủy nhiệm.

Gói bảo hiểm kết thúc khi:

 • Hết Thời hạn bảo hiểm được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm
 • Gói bảo hiểm đã được sử dụng
 • Người được bảo hiểm đã sửa đổi hoặc thay đổi điện thoại di động được bảo hiểm trong Đơn bảo hiểm đã được cấp.
 1. 4.Rủi ro được bảo hiểm:
 • Vỡ màn hình do tai nạn bất ngờ đối với Điện thoại di động được bảo hiểm phát sinh trực tiếp từ sự cố.
 • Vỡ màn hình là sự mất liên kết về mặt cơ học làm thay đổi kết cấu ban đầu của màn hình điện thoại làm mất chức năng hoạt động thông thường của màn hình
 1. 5.Quyền lợi:

Được thay thế trọn bộ màn hình bị hư hỏng tại các Trung Tâm Bảo Hành của OPPO trên toàn quốc

 1. 6.Giới hạn địa lý:

Chỉ bảo hành cho máy được bán và bị vỡ màn hình không lường trước được xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam;

III/ CÁC LOẠI TRỪ:

Đơn bảo hiểm này không bao gồm:

 1. 1.Hư hỏng hoặc thiệt hại trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất hoặc đã được bảo hiểm do Công ty bảo hiểm khác.
 1. 2.Mất mát hoặc hư hỏng của Điện thoại Di động trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc đóng góp bởi hoặc phát sinh từ:
  • Mất điện thoại
  • Mất mát hoặc hư hỏng do lỗi trong công tác kỹ thuật trong quá trình bảo trì, sửa chữa hoặc cải tiến sản phẩm
  • Không tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất, sử dụng các phụ kiện không chuẩn hoá như hướng dẫn của nhà sản xuất, bao gồm điều chỉnh, sửa đổi sản phẩm và không được sửa chữa hoặc thay đổi bất kỳ bộ phận nào.
 1. 3.Hỏng hóc Điện thoại Di động trực tiếp hoặc gián tiếp do hoặc gây ra bởi hoặc phát sinh từ:
  • Sửa chữa hoặc thay thế điện thoại mới do sự cố
  • Điện áp vượt quá tiêu chuẩn của nhà sản xuất
  • Lắp đặt hoặc lắp đặt lại không đúng cách hoặc thực hiện bởi cửa hàng không được ủy quyền
  • Mất mát hoặc hư hỏng do hành động cố ý hoặc do sơ suất nghiêm trọng
  • Mòn và xước trong quá trình sử dụng bình thường, hư hỏng, bị động vật cắn, tương tác giữa ánh sáng, nhiệt hoặc sóng âm bằng không khí, bao gồm không khí hoặc điều kiện thời tiết.
 1. 4.Sự bồi thường
  • Mất mát hoặc hư hỏng cho các bộ phận thuộc phạm vi của nhà sản xuất, phụ kiện bên ngoài, trang trí hoặc bộ phận gắn thêm.
  • Bồi thường
  • Thuế
 1. 5.Mất mát hoặc hư hỏng của Điện thoại di động trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc đóng góp bởi hoặc phát sinh từ:
  • Chiến tranh, xâm lược, hành động của kẻ thù nước ngoài, chiến sự, nổi loạn, cách mạng, khởi nghĩa, bạo động, đình công, bạo động, hành động khủng bố, quân sự, quyền lực chiếm đoạt, hoặc bất kỳ sự kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến quyết định tuyên bố duy trì luật quân sự
  • Các bức xạ ion hoá hoặc nhiễm bẩn do phóng xạ từ bất kỳ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ bất kỳ chất thải hạt nhân nào từ việc đốt nhiên liệu hạt nhân.
  • Chất độc hoá học phóng xạ hoặc các tài sản độc hại khác của bất kỳ bộ phận hạt nhân hoặc hạt nhân gây nổ nào
 1. 6.Mức khấu trừ, số tiền ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm được Người được bảo hiểm chịu cho mỗi và mọi yêu cầu bồi thường phải trả theo Đơn bảo hiểm này.

LƯU Ý:

 • Khách hàng thanh toán chi phí dịch vụ thay thế màn hình bằng 10% giá trị bộ màn hình mới cho Trung Tâm Bảo Hành của OPPO;
 • Gói bảo hiểm không được quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển đổi thành quà tặng khác;
 • Chỉ được bồi thường duy nhất 1 lần cho 1 máy trong thời hạn bảo hiểm và không được hủy, hoàn tiền hoặc gia hạn;
 • Gói bảo hiểm không thể chuyển từ điện thoại này sang điện thoại khác trừ trường hợp điện thoại được áp dụng Gói bảo hiểm mở rộng xuất hiện những lỗi sản phẩm phù hợp với chính sách Bảo hiểm thông thường của Nhà Sản Xuất, cần được đổi trả bằng một điện thoại mới, thì điện thoại có Gói bảo hiểm có thể chuyển sang điện thoại mới được đổi;
 • Ví dụ: Khách hàng mua điện thoại kèm Gói bảo hiểm vỡ màn hình ngày 21 tháng 04 năm 2018, Gói bảo hiểm vỡ màn hình có hiệu lực trong thời gian 1 năm, hết hiệu lực vào ngày 21 tháng 04 năm 2019. Ngày 22 tháng 04 năm 2018 khách hàng phát hiện điện thoại bị lỗi, và lỗi này phù hợp chính sách bảo hành của Nhà sản xuất, cần đến trung tâm bảo hành đổi trả một máy mới. Máy mới được đổi về vẫn có thể sử dụng dịch vụ Gói bảo hiểm vỡ màn hình vốn có, Gói bảo hiểm vỡ màn hình có hiệu lực đến ngày ngày 21 tháng 04 năm 2019, y như thời hạn ban đầu.
 • Việc sử dụng Gói bảo hiểm không làm ảnh hưởng đến chính sách bảo hành Sản phẩm thông thường của Nhà sản xuất;
 • Gói bảo hiểm chỉ áp dụng đối với Màn hình không áp dụng với các bộ phận khác của Điện thoại;
 • Gói bảo hiểm chỉ được áp dụng tại các Trung Tâm Bảo Hành thuộc Công ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật & Khoa Học OPPO;
 • Quyền giải thích cuối cùng của Gói bảo hiểm thuộc về Công ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật & Khoa Học OPPO;

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng: 19001892